I utlysningsteksten for stillingen kunne en lese at oppdraget er å bidra til en verdig, trygg og meningsfull alderdom for den enkelte innbygger. Anna kommer fra en stilling ved Klokkerhagen sykehjem på Varhaug, men er nå klar for nye utfordringer i Eigersund.

Som koordinator vil jobben handle om de eldre sine sosiale behov, selve livsgleden. For gruppen ønsker vi å legge til rette for aktivitet og kultur; gjerne gjennom samarbeid med frivillige lag og foreninger, næringsliv, familie og nettverket til den enkelte. Dette er spesielt aktuelt nå i disse koronatider.

For å nå målene vil Ekroll jobbe på tvers av avdelingene under helse og omsorg i Eigersund kommune.

«Egersund virker som en koselig by, med kjekke folk.» Dette er en nyopprettet stilling, så en har nå mulighet til å utforme den etter hvert til det beste for våre brukere.

Ta kontakt

Vår Aktivitør og livsgledekoordinator Anna Ekroll kan du kontakte her.