Installasjon av vannmåler skal utføres av godkjent rørlegger/rørleggerfirma som melder nye vannmålere inn til kommunen. Eigersund kommune leverer ut vannmålere til rørleggerfirma som leies ut til private kunder. Det kreves inn vannmålerleie for vannmåleren som leies ut av Eigersund kommune.

Boligeiendommer med stort areal, men med få beboere bør vurdere å installere vannmåler.

Beregn om vannmåler lønner seg

I tillegg til prisen kommer selve vannmåleren. Denne kan enten leies fra kommunen for 250,- kroner pr år, eller kjøpes fra fra rørlegger.

Beregn vannmålerkostnad
Eiendommens gebyrareal:
Personer i husstanden:
Antatt forbruk per person:

 
 
 
 

Prisen gjelder både vann og avløp pr år uten mva.

Relatert lenke

Relaterte dokumenter