I praksis betyr det at disse anbefalingene gjelder frem til og med onsdag 21. april.

 • Hold to meter avstand eller bruk munnbind
 • Begrens tallet på sosiale kontakter
 • Maks to gjester i hjemmet, hytta eller hagen din (dette gjelder også for barneselskap)
 • Handle på kjøpesenter/varehus i vår kommune
 • Skjenkestopp, men det er fortsatt muligheter for matservering og take-away
 • Alle arrangement bør avlyses
 • Fritidsaktiviteter anbefales avlyst, også for barn og unge

Munnbind

Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde 2 meters avstand.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt mest mulig.
 • Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1–2 faste kontakter om du bor alene. Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene.
 • Maks to gjester på besøk. Gjelder også for barneselskap
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Butikker

 • Benytt kun lokale kjøpesentre og varehus.
 • Restauranter, kafeer, barer
 • Skjenkeforbud, men det er fortsatt muligheter for matservering og take-away.
 • Det registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. Reiser til studiested kan regnes som en nødvendig reise.
 • Man kan reise på hytta (eid, lånt eller leid) eller hotell innenlands, men unngå kollektivtransport hvis det er mulig. Kommer du fra et område med høyt smittenivå, bør du ikke bo på hotell.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak enn hjemkommunen, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette.
 • Arbeidsgiver skal sørge for dette.

Arrangementer

 • Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses.
 • Regler hvis arrangementet likevel må avholdes:
 • Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale.
 • Maks ti personer på innendørs arrangement, likevel 20 personer hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser.
 • Inntil 50 personer i begravelser og bisettelser.
 • Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Maks 50 personer på arrangementer utendørs.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Alle lag og foreninger oppfordres til å avlyse all organisert aktivitet.

Treningssentre

Treningssentre kan bare holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Unntak for personer bosatt i andre kommuner som skal benytte treningssentrene til rehabilitering og opptrening individuelt/i mindre grupper med arrangør, eller individuell trening/behandling det kan bestilles time til.

Kommunale tilbud

Skoler og barnehage

 • Barnehagene og skolene er på rødt nivå.

Bibliotek

 • Biblioteket er åpent, men fysiske arrangement er avlyst.

Kino og kulturhus

 • Egersund kino er åpen, men kan maks ha 20 gjester i hver sal.
 • Egersund kulturhus avlyser eller utsetter alle arrangement.

Kommunale kontorer

 • Kun unntaksvis vil kommunale kontoransatte være på kontoret. Hovedregelen er at alle kommunalt ansatte som kan, skal ha hjemmekontor. Kommunen kan nås pr telefon eller epost.

Politiske møter

 • Alle politiske møter vil gjennomført digitalt i perioden.


Svømmehaller

 • Egersundshallen er stengt for familiebading.
 • Svømmehallen på Slettebø er stengt for publikum.
 • Begge hallene kan holde åpent for rehabilitering/opptrening, og annen individuell behandling det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.