Avisutklippene er fra Dalane Tidende i tiden før og etter åpningen.

20-års-jubileum på Lundeåne bo- og servicesenter

20-års-jubileum på Lundeåne bo- og servicesenter

20-års-jubileum på Lundeåne bo- og servicesenter

20-års-jubileum på Lundeåne bo- og servicesenter

20-års-jubileum på Lundeåne bo- og servicesenter

20-års-jubileum på Lundeåne bo- og servicesenter

20-års-jubileum på Lundeåne bo- og servicesenter

20-års-jubileum på Lundeåne bo- og servicesenter