En lyttevenn bidrar til grunnleggende lesetrening for elever i alderen syv til ni år.

«Lyttevenn›› er en aktivitet hvor generasjoner møtes og eldre er en viktig ressurs. Et enkelt tiltak, men utrolig virkningsfullt.
Lyttevenn er akkurat det ordet forteller, en som lytter til elevers lesing. Erfaringene viser til økt leselyst hos elevene. Gjennom et lyttevennskap utvikles også trygge og gode relasjoner mellom generasjonene.

Ta kontakt

Ta kontakt med Nina og Hanne på Frivilligsentralen på telefon 45878545 eller 97748727.