Behovet for tester er for tiden større enn det Helsedirektoratet har på lager. De jobber med nye anskaffelser i tillegg til 10 millioner selvtester vil bli mottatt i ukene frem til nyttår. I Eigersund er det vanligvis veiledningstorget som deler ut gratis hurtigtester, men disse kan også kjøpes på apotek og butikker.

Målet er at prioriteringslisten under skal kunne benyttes for å rasjonere de testene man har til rådighet frem til nye leveranser ankommer.

Grupper som prioriteres for selvtesting

 1. Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing. NB: For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder dette kun fullvaksinerte.
 2. Personer som har symptomer
  • Barn og unge (7 til 18 år)
  • Ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende og lignende
  • Ansatte i helse og omsorgtjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner
 3. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  • Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
  • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
 4. Innreise. Innreisetesting kan ikke nedprioriteres da det per nå er et forskriftsfestet krav.

Grupper som nedprioriteres for selvtesting

 1. Annen screening etter smittevernfaglig vurdering
  • Jevnlig testing av barn og unge, i områder uten vedvarende høyt smittetrykk.
  • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten uten vedvarende høyt smittetrykk.
 2. Ved symptomer. Alle med unntak av listet opp over (barn, ansatte i helse- og omsorgstjenesten og i kritiske samfunnsfunksjoner) kan nedprioriteres, og ta PCR/hurtigtest ved teststasjon. Dette bør være det siste som nedprioriteres.

Oppfølging etter selvtesting

Personer med positiv selvtest anbefales å få denne bekreftet med PCR. Formålet med en bekreftende PCR-prøve er å sikre at svaret er korrekt og sikre registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Mer hos Helsedirektoratet

Prioriteringen er satt opp av Helsedirektoratet. Mer info på deres sider.