Politiet skal styrke sitt arbeid med å forebygge kriminalitet. Trygge lokalsamfunn forutsetter godt og gjensidig forpliktende samarbeid mellom politiet, kommunene og andre lokale aktører. Politikontaktene vil ha en nøkkelrolle i dette samarbeidet. Marius Larsen er vårt  kontaktledd mellom kommune og politi, og representerer politiet i det kriminalitetsforebyggende samarbeidet (SLT).

Kari Anne Bergøy er SLT-koordinator i Eigersund kommune, og koordinerer samarbeid mellom enheter som driver med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Ta gjerne kontakt med Kari Anne på telefon eller epost om du har informasjon som du tenker bør deles med SLT-aktørene, eller ved behov for drøfting eller veiledning.

Kontakt

Relaterte lenker