Ordfører Anja Hovland la i morgentimene ned krans ved minnesmerket over de falne i Egersund i andre verdenskrig, samt blomster ved minnesmerket for Tysklandsbrigaden.

Felles markering i Sokndal

Tradisjonen tro var det en felles hovedmarkering av dagen med dalane-kommunene. I år var dette lagt til Vatlandsvik i Sokndal. Ordfører i Sokndal, i samarbeid med de andre tre Dalanekommunene. Dette i tråd med vedtatt veteranplan for kommunene i Dalane. 

Forran Egersund kirke

Forran minnesmerket for tysklandsbrigaden

Nedlagte blomster

Bekransning i Sokndal

Dalane-ordførerene i seremonien

Ordførerne med kransen