Egersund Menighet og Jæren Prosti skal ha vår årlige pilegrimsvandring fra Egersund kirke til Ogna kirke søndag 12. juni med følgende program.

  • 10:20 Markering av milestein
  • 10:35 Ord til pilegrimen
  • 10:45 Pilegrimsvandringen starter.

Prosjekt Kystpilegrimsleia fra Egersund til Nidaros har vært et samarbeid mellom bispedømmene og fylkeskommunene langs kysten, med delfinansiering fra Riksantikvaren.

Kystpilegrimsleia starter ved Egersund kirke. Her har det stått kirke siden tidlig middelalder. I et gammelt sagn kalles denne plassen for Heidningholmen, noe som kan bety at det har vært et kultsted i førkristen tid. Pilegrimspass og stempel fås hos Grand hotell Egersund.

Den første delen av Kystpilegrimsleia er landbasert. Været utenfor Jærkysten kan være stormfullt, så det er sannsynlig at folk dro over land dette stykket i tidligere tider også. I våre dager kan man gå til fots hele denne etappen, eller benytte tog underveis.

(Foto: Arne Ove Østebrøt)