Oppfordringen til å markere dagen har gått til alle landets kommuner fra Foreningen Norden og Eigersund kommune har valgt å følge oppfordringen om å markere dagen.

Dagen blir også markert av Stortinget som vil heise alle de nordiske flaggene på Løvebakken og Karl Johans gate i Oslo vil også i år være pyntet med Norden-bannere for å feire det gode nordiske samarbeidet.

Bakgrunnen for markeringen er at den 23. mars 1962 ble Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets «grunnlov» inngått. Nordens dag, den 23. mars, er med andre ord hele Nordens grunnlovsdag.

Du kan leser mer om dette på nettsidene til Foreningen Norden