Portforbudet skal hindre smitte. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. 

Disse kommunene er omfattet av portforbudet

 • Kvitsøy
 • Randaberg
 • Sandnes
 • Sola
 • Stavanger
 • Klepp
 • Time
 • Gjesdal
 • Hjelmeland
 • Strand
 • Bjerkreim
 • Lund
 • Sokndal
 • Eigersund

Forebyggende tiltak er svært viktig

Det er nå viktig å ha lav terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet og nedsatt produksjon og fôr- og vannopptak i fjørfebesetninger.

 • Oppretthold høyt fokus på smittevern.
 • Ha gode smitteforebyggende tiltak når du skal inn i et fjørfehold og hvis du har kontakt med flere fjørfehold.
 • Fjørfeholdere har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene.

Dette gjelder både fjørfeprodusenter og hobbyfuglehold.

Her finner du mer informasjon

Du kan lese mer om relevante tiltak for næringsretta fjørfehold her. Du som har høner i hagen kan også gjøre mye for å hindre smitte til fuglene dine, du kan lese mer om dette  her.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til Mattilsynet.

Statsforvalteren i Rogaland

De har også lagt ut informasjon om Fugleinfluensa – Hvordan søke om erstatning?