Yvonne SoggemoenHelse- og omsorgstjenesten står overfor store oppgaver fremover. Befolkningens alderssammensetning endres og kompleksiteten i oppgaveløsningen vil øke. Pårørendes omsorgsinnsats er i mange tilfeller av et betydelig omfang.

For å legge til rette for en bærekraftig omsorgstjeneste, ønsker Eigersund kommune å styrke samspillet mellom pårørendeomsorg og offentlige omsorgstjenester, og har fått økonomiske midler fra Fylkesmannen for å imøtekomme dette.

Relaterte lenker