KS-medaljen tildeles folkevalgte i kommuner eller fylkeskommuner som har utført en fortjenstfull samfunnsgavnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune.

Kjell Fredriksen

Kjell Fredriksen takket for medaljen ved å sitere to av sine musikalske favoritter: Frank Sinatra ”I did it my way” og Edith Piaf ”Jeg angrer intet”.

Fredriksen har i perioden hatt verv følgende steder

  • Kommunestyret 1984 – 2011
  • Formannskapet
  • Miljøutvalget
  • Skolestyret
  • Administrasjonsutvalget
  • Helse og sosialstyret
  • Helse og omsorgsutvalget
  • Havnestyret
  • Styret i Dalane Produkter AS