Dette er en midlertidig mellomlagring og modulene plasseres ikke i posisjoner der det er søkt oppført moduler.

Modulene vil bli mellomlagret der inntil en byggetillatelse blir gitt. Dette uavhengig av om dette blir på Langholmen eller eventuelt et annet sted. Slik mellomlagring er ikke søknadspliktig i et tidsrom på inntil to måneder.