Spørsmålene og problemstillingene er mange - og har interesse for oss alle.

I Dalane ser vi konturene av et nytt, stort industrieventyr. Dybt under jord og knauser kan det ligge fosfor, vanadium, titan og andre mineraler til en verdi av fleire hundre milliarder kroner. Det internasjonale selskapet Norge Mining har skaffeet seg letelisenser i alle Dalane-kommunane, og driver for tiden med prøveboringer på Helleland i Eigersund.

Dersom ressursene er drivverdige – hvem skal få gevinsten? Hva med en egen grunnrenteskatt, for eksempel? Bør vi etablere et statlig gruveselskap etter mønster av det som skjedde da vi fant olje i Nordsjøen, for å sikre nasjonalt eierskap? Eller bør vi la markedet rå, og prøve å sikre nasjonal styring på andre måter? Hva blir igjen i regionen dersom gruvedriften blir en realitet? Og hva skjer med miljøet? Og hva er konsekvensene for Helleland og kommunen?

Debattleder er Gunnar Kvassheim.

I panelet:

  • Monika Øksnes, operasjonsleder, Norge Mining
  • Odd Stangeland (Ap), ordfører i Eigersund kommune
  • Jonas Andersen Sayed, ordfører i Sokndal kommune
  • Richard Samslått, MDG