Dersom arbeidene går som planlagt vil veien være stengt for gjennomkjøring i cirka fire uker.

Arbeidsområdet er markert med rødt på kartet.