Mini- RISK for engstelige barn og ungdom over 10 år

Mini- RISK er et gruppebasert mestringskurs for engstelige barn og ungdom over 10 år. I kurset skal ban/ungdommer lære nye ferdigheter for å mestre engstelige følelser, og klare å gjøre de tingene en ønsker å gjøre. Kurset vil også hjelpe foreldre og lærere å takle barnet/ungdommens engstelse på en hensiktsmessig måte.

I kurset har vi fokus på eksponering. Det vil si at en skal utsette seg for situasjoner som øker engsteligheten. Det er også fokus på å finne ut hva en unngår, og hvilke tryggingsstriks en bruker, slik at en slutter med det.

Hvis barnet eller ungdommen svarer ja på ett eller flere av disse spørsmålene, vil de sannsynligvis ha nytte av dette kurset:

 • Unngår du å presentere foran klassen på grunn av engstelse?
 • Er du redd for at andre skal se at du er nervøs?
 • Er du redd for å sove alene på grunn av engstelse?
 • Unngår du å gjøre ting du er redd for?
 • Sliter du med å være på steder med mange mennesker?
 • Er du redd for å få panikkanfall?
 • Bekymrer du deg mye?
 • Gjør du unødvendige ritualer?

Mini-RISK består av 8 samlinger, der vi etterstreber å gjennomføre 1 samling i uken. Gruppen består av 4-5 ungdommer, og deres foresatte. På to av samlingene er det også ønskelig at en trygg voksen fra skolen blir med.

Oppstart

Vi starter opp med mestringskurs for barn i 5-7. klasse i april. Kurset vil bli holdt i Mestringsenhetens lokaler i Damsgårdsgaten 11.

Kontakt

For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med Hege Sofie Hoset eller Kate Hetland i Mestringsenhetens Team Ung.

 

Mestringskurset tankevirus for ungdomsskoleelever

Ønsker du å delta på et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine?

Dette kurset er for alle elever på ungdomsskolen. Du lærer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

Målet med kurset

 1. Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke.
 2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.
 3. Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
 4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Målet med kurset

 1. Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke.
 2. Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv.
 3. Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
 4. Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Påmelding of kontakt

Ta kontakt med Kate Hetland for mer informasjon og påmelding til kurset.

Kurssted er Damsgårdsgaten 11. Vi må ta hensyn til covid-19 ved all kursvirksomhet. Hold avstand, sprit hendene når du kommer og når du går, ikke møt opp dersom du har luftveissymptomer. Ta med egen drikke. Kurset er gratis.