I forbindelse med trekking av kabler i Nyeveien, oppstod det et problem å det måtte graves opp enkelte steder. Et av disse stedene var i barrikade steindekke ved granholmen bro. Dette dekke må har varmt og tørt vær for å legges og kan derfor ikke reetableres før til våren 2023.