Midlertidig husvære kan være tilbud om opphold i pensjonat, hospits, campinghytte eller annet egnet husvære. Dersom du har midler, skal du betale selv.

NAV kontoret skal hjelpe å skaffe bolig til de som har problemer i boligmarkedet og ikke klarer å ivareta sine interesser på boligmarkedet på grunn av helsemessige eller sosiale forhold Det er krav om at du selv har gjort forsøk på å finne bosted.

Søknadskjema

Det beste er at du gjør avtale om samtale på forhånd med mail eller telefon – slik er vi sikker på å gi deg best service. Alternativt møt direkte hos NAV Eigersund får å levere søknad.

Relevante lenker