På Eigersund kommunale legesenter vil pasienter bli betjent fortløpende i forhold til behov for konsultasjon, reseptfornyelse og annet. Vi ber om forståelse for at det kan oppstå litt ventetid på grunn av denne omleggingen.

SvanedalsgårdenPå Eigersund kommunale legesenter vil pasienter bli mottatt av vår nye fastleger Majid Rostami og Farnoosh Fateme Nedaei. Videre vil vår nye «turnuslege» (LIS 1) Maryam Amith også være en del av legedekningen. Kommuneoverlege Bjarne Rosenblad vil fortsatt være tilgjengelig onsdager og torsdager.

Det jobbes kontinuerlig med at gi god og kontinuerlig legedekning i Eigersund kommune.

Eigersund kommunale legesenter

51 46 16 80 - legesenter@ekl.nhn.no

Våre nye leger

dette er lege Majid Rostami Farnoosh Fateme Nedaei og Farnoosh Nidei.

Det er med glede at Eigersund kommune kan presenterer våre to nye fastleger, ekteparet Majid og Fateme. Begge leger er fra Danmark og er utdannet på universitetet i København. de har gjennomført den danske grunnutdanningen etter gjennomført studie, tilsvarer norsk LIS utdanning, og er nå klar til å starte spesialisering i almennmedisin.

De kom til Egersund i november 2020 og startet som vikarer på Eigersund kommunale legesenter. I januar ble det inngått fastlegeavtale. Avtalen ble inngått  selv om kommunen var kjent med at de ikke helt hadde besluttet om de ville bli her. Det viser seg at legene trives godt her. Det var derfor med stor glede at vi modtok nyheten fra dem etter sommeren om at de vil bli her i kommunen. Dette vil gi en god og stabil legedekning på Eigersund kommunale legesenter i årene fremover. Det jobbes her og nå med å få deres navn på Helfos fastlegeliste over leger i kommunen.