Det var i forbindelse med den vedtatte gjennomgangen av Skrivergården m.fl. for å vurdere fremtidig bruk, ble det sammen med byggesakskontoret oppdaget at det ikke var blitt søkt om endret brukstillatelse da Skrivergården på 90-tallet ikke lengre skulle brukes til skole. 

Dette medførte at den daglige bruken måtte revurderes da det var ulike krav som universell utforming, HMS og brannsikkerhet som var problematiske. Det ble tidlig klart Kulturskolen som brukte lokalene i 3. etasje ikke kunne være der lengre og de har nå bytte lokaler. I utgangspunktet fikk også Husflidslaget tirsdag 24. september 2019 melding om deres bruk også måtte avsluttes. Husflidslaget ordnet da på eget initiativ en midlertidig plass for sine aktiviteter på Grøne Bråden skole, men uten vevene.

Allerede fredag 27. september 2019 så kommunen at avgjørelsen om aktiviteten måtte stoppes nok var litt drastisk. Vi tok derfor kontakt med Husflidslaget og avtalte et møte 8. oktober for å diskutere ulike alternativer og løsninger. Vi var da ikke var klar over at de selv hadde ordnet midlertidige lokaliteter frem til jul. Parallelt med dette ble det tatt flere interne runder, bla med byggesaksmyndighetene for å se på handlingsrommet og ulike muligheter. I denne sammenheng er det viktig å være klar over at byggesaksmyndighetene må behandle Eigersund kommune likt med alle andre som kommer i tilsvarende situasjoner.

På det avtalte møtet i dag, ble det klart at Husflidslaget, under noen forutsetninger, fortsatt kan ha sine aktiviteter i Skrivergården frem til den fremtidige bruken er avklart. Dette er i tråd med dialogen og avklaringer som har vært med byggesakskontoret. På møtet i dag sa Husflidslaget seg godt fornøyd med løsningen.

Egersund Husflidslag vil, sammen med mange andre, også bli involvert i den videre prosessen for fremtidig bruk av Skrivergården. For kommunen representerer de en viktig kulturaktivitet og vi ser at har spesielle utfordringer når det gjelder plassbehov. Kommunen vil derfor gjøre sitt til å bidra i arbeidet med å finne en løsning for Husflidslaget.

Kommunale vielser vil fortsatt finne sted i Skrivergården, men kulturskolen kan ikke bruke lokaliteter i Skrivergården da det ikke er mulig å tilfredsstille formelle minimumskrav.