Bøgh Hafsø Bilforretning ble stiftet i 1952 og har utviklet seg videre gjennom mange år, og framstår i dag som distriktets største bilforhandler. Firmaet har vært en familiebedrift i alle år, og det er nå 4. generasjon som eier firmaet.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft. For å bli sertifisert må bedriften jobbe konkret med bærekraft innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.