Kommuneoverlegen har myndigheten innen miljørettet helsevern. Tjenesten dekker ikke miljømessige forhold som oppstår i boliger og på fritidseiendommer, hvis ikke slike forhold kan virke inn på omgivelsene utenfor boligen eller fritidseiendommen.

Eigersund kommune har en avtale om miljørettet helsevern med Rogaland brann og redning, avdeling miljørettet helsevern,  som bistår Kommuneoverlegen i dette arbeidet. For mere informasjon, se Miljørettet helsevern sine nettsider; Miljørettet Helsevern - Rogaland brann og redning IKS 2017 (rogbr.no)

Rogaland brann og redning, avdeling miljørettet helsevern

  • Felles epostadresse til miljørettet helsevern er mhv@rogbr.no
  • Telefon: 51 50 22 00

Relaterte lenker