Dette er en nyopprettet stilling som jobber på tvers av helse og omsorg, og bygg og eiendomsavdelingen i kommunen.

Gjennom motivering og samarbeid om fleksible løsninger, skal det arbeides for at beboerne kan oppnå en høyere boevne, og således bedre egen sikkerhet, trivsel og eierskapsfølelse til boligen.