Dette er et samarbeid mellom Norges jeger- og fiskerforbund Rogaland med sine lokallag, Statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunene i fylkets fire vannområder.

I Dalane vannområde er vi godt i gang med sjøørretprosjektet, og vi har fått habitatkartlagt 13 bekker i 2021. Nye 10-15 bekker skal habitatkartlegges i 2022, i tillegg til at vi starter opp med tiltak for restaurering til sommeren.

Relaterte lenker