SENTRUMSPLANEN FOR EGERSUND DELER AV EGERSUND SENTRUM (2-1)
Plan ID 19910002

Tidligere vedtak

Eigersund kommunestyre vedtok ny kommuneplan for 2018-2030, 23.09.2019, sak 090/19. Bestemmelser til parkering for forsamlingslokaler i sentrum ble endret.

Endringer

For å harmonisere bestemmelser i gjeldende reguleringsplan for sentrum og kommuneplanen, er det søkt om å endre bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan. Det søkes om å legge til et nytt punkt under §6 – Fellesbestemmelser – Bevaringsområde 1 og 2.

Nytt under punkt til §6.6

Forsamlingslokaler som i all hovedsak benyttes utenom ordinær arbeidstid og utenom ordinære åpningstider for forretninger skal ha oppstillingsplass for minst 1 bil per påbegynt 20 nye sitteplasser i lokalene. Tall på sitteplasser hentes fra brannverndokumentasjonen for de aktuelle lokalene. Minst 1/4 av oppstillingsplassene skal være dimensjonert for parkering for forflytningshemmede.

Lavere parkeringsdekning kan vurderes individuelt ut fra omfang av utvidelse, aktiviteten og kommuneplanens mål om aktivitet i sentrum.

Merknader

Merknader til søknad sendes innen 31.12.19 til Hellvik Hus Hellvik AS Jærveien 1250 4375 Hellvik eller på e-post til firmapost@hellvikhus.no.

Relaterte dokumenter