Rådmannen har på delegert fullmakt vedtatt en mindre reguleringsendring for idrettsanlegg Hålå på Eigerøy. Det legges dermed til rette for at det kan føres opp en idrettshall nord for nåværende idrettshall, bygges gang- og sykkelveg langs Uførfjellveien fra Eigerøy skole og nordover og etableres parkeringsplass sør for fotballbanene. Tidligere gjeldende hele eller deler av reguleringsplaner som dekket det samme området som det den nye planen dekker, oppheves samtidig.

Relaterte dokumenter