Ordfører Odd Stangeland åpnet anlegget før en fikk underholdning fra Eigersund kulturskole. Med åpningen ønsket en å markere det grønne krafttilskuddet og å informere rederier om muligheten som nå er klar. En håper at flest mulig skip vil få utstyr til å koble seg til.

Strømutlasteranleggene ligger på Kai-11 og 12 på Eigerøy, men dette er bare starten. Snart håper en å kunne tilby strøm på begge siden av fjorden.

Egersund havn fra luften

Det er Egersund Landstrøm AS som har bygget anlegget og skal drifte dette. Eigersund kommune og Dalane Energi er eier og byggherre for det nye anlegget.

Enova lanserte støtteordningen for landstrøm i 2015 og Eigersund var raskt i gang med å sende inn søknad. Av totalkostnaden for anlegget på 12 millioner kroner har en mottatt 9 millioner i støtte, så her har en fått mye for pengene, og dagens kundegrunnlag tilsier at en går i balanse fra første dag.

Leder av Eigersund næring og havn med strømuttaket

Siste bilde er leder av Eigersund Næring og havn KF Anne Vigdis Ellingsen ved strømuttaket.

Alle bilder av Arne Ove Østebrød