Møtet mellom olje- og energiministeren og Eigersund kommune startet opp ved Tengs for å befare den nye flomvollen som ble bygget opp etter flommen Synne i desember. Fra Eigersund møtte ordfører Odd Stangeland, varaordfører Leif Erik Egaas, rådmann Gro Anita Trøan, kommunalsjef teknisk Anne-Grethe Woie, kommunalsjef informasjon Leif E Broch, samt prosjektleder Mats Nergård og plansjef Dag Kjetil Tonheim. Også NVE var representert med regionsjef for region Sør Anne Catrine Sverdrup og distriktsingeniør Svein Arne Jerstad. Olje- og energidepartementet var i tillegg til ministeren representert med avdelingsdirektør Lars Christian Sæther som er ansvarlig for flom og skred i departementet, og politisk rådgiver Elnar Remi Holmen (FrP). I tillegg deltok også stortingsrepresentant for Venstre Iselin Nybø.

På vei ned mot byen var følget innom Hestavad bro for å se på problematikken der, før en endte opp ved Svanedalsgården hvor en fikk se på det pågående arbeidet med flomsikring og bygging av ny elvepark.

Møtet ble avsluttet inn på Lundeåne bo- og servicesenter hvor de besøkende fikk en mer nøye orientering om det politiske arbeidet med flomsikringen og fremdriften med elveparken. Her fikk statsråden også møte representanter fra Sokndal, Lund og Bjerkreim. Det var en godt fornøyd Olje- og energiminister som dro hjem etter besøket i Egersund.

Olje--og-energiminister-Tord-Lien.jpg

Olje--og-energiminister-Tord-Lien-2.jpg