Regjeringen har i anledning markeringen av frigjøringsjubileet laget en minnemedalje, «Takk for din innsats 1939 – 45». Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.

Kommunene er blitt bedt om å identifisere om de har innbyggere som oppfyller kravene for å motta medaljen. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap. Kommunens innstilling oversendes deretter fylkesmannen, som på vegne av staten beslutter overrekkelse.

2015 er et historisk år. Vi markerer at det er 75 år siden Norge ble okkupert av Tyskland og 70 år siden frigjøringen.

Forsvarsministeren har bedt ordførerne i kommunene om å overrekke medaljen i tilknytning til Frigjørings- og veterandagen 8. mai, eller ved en annen egnet anledning.

Send inn forslag til kandidater        

Har du forslag til kandidater kan disse sendes inn til ordfører Leif Erik Egaas innen 7. april.

Relaterte lenker

Regjeringen.no – Kriterier og retningslinjer for tildeling.