Rolf Bernhard Isaksen fra Lista flymuseum fattet tidligere interesse for saken og foreslo da å sette opp en minneplate på stedet for at historien ikke skulle bli glemt. Denne ble avduket tirsdag foran et stort oppmøte.

Meland var på et rutinetokt fra Sola til Kjevik i sin Spitfire kjennetegn A-ZC da flyet fikk motorhavari og styrtet. Minnesmerket er initiert av Lista Flymuseum. Kaptein Harald Meland var sjef for nr. 1 Fotorekognoseringsving på Kjevik.

Kaptein Harald Meland rapporterte om problemer med flyet ni minutter etter at det hadde tatt av fra Sola lufthavn 19 august 1953 .  Flyet hadde da nettopp passert Egersund og kom over Kråkevann. Observasjoner forteller at farten minket og at flyet mistet høyde. Meland kastet seg ut i fallskjerm over Lille Djupedal, fem kilometer øst for Egersund, men hadde da for lav høyde og ble drept. Flyet styrtet 75 meter lenger fremme. Mellom 1949 og 1953 hadde Meland nesten 400 timer i luften.

Kulturelt innslag var ved Ole Iversen på sekkepipe.

Foruten Rolf Bernhard takket også ordføreren Svein Olav Tengesdal som er grunneier på området. Det er viktig at slike hendelser ikke går i glemmeboken, men blir gjort kjent i form av minnesmerker og bildemateriale.

Avduking-av-minnesmerke-spitfire.jpg

Avduking-av-minnesmerke-spitfire-2.jpg

Avduking-av-minnesmerke-spitfire-3.jpg