Meland var på et rutinetokt fra Sola til Kjevik i sin Spitfire kjennetegn A-ZC da flyet fikk motorhavari og styrtet. Minnesmerket er initiert av Lista Flymuseum. Kaptein Harald Meland var sjef for nr. 1 Fotorekognoseringsving på Kjevik.

Kaptein Harald Meland rapporterte om problemer med flyet ni minutter etter at det hadde tatt av fra Sola lufthavn 19 august 1953 .  Flyet hadde da nettopp passert Egersund og kom over Kråkevann. Observasjoner forteller at farten minket og at flyet mistet høyde. Meland kastet seg ut i fallskjerm over Lille Djupedal, fem kilometer øst for Egersund, men hadde da for lav høyde og ble drept. Flyet styrtet 75 meter lenger fremme. Mellom 1949 og 1953 hadde Meland nesten 400 timer i luften.

Avdukingen av minnesmerket blir 19. august klokken 12:00.

Kilder

  • Luftforsvarets Fly (Hefte 2013) PDF - Flyblader.com
  • Bildet er del av et maleri av Mark Postlethwaite og viser Spitfire på vei hjem til Norge etter krigen.