Misfarget vann har normalt sin årsak i en av følgende hendelser:

  • Brå økning i vannhastigheten i stikkledning eller hovedledning som en følge av ledningsbrudd eller unormalt stort vannuttak, for eksempel ved brann.
  • Stikkledning har ikke vært i bruk over et lengre tidsrom grunnet ferie.
  • Vannstrømmen snus på grunn av arbeider på hovedledningsnett.
  • Innvendig belegg i hovedledninger kan løsne og finne veien inn i en stikkledning uten en påviselig årsak.

Dersom du som abonnent skulle få brunt eller misfarget vann i springen så anbefales du å gjøre følgende:

Åpne helt, 3 stk. kaldtvannskraner samtidig og la det stå og renne minst i 20 minutter, slik at din inntaksledning blir spylt ren. Det anbefales å fjerne eventuelle siler i kranene mens spylingen pågår.

Dersom det, etter noen slike spylinger, fortsatt er misfarget vann så bør VA-vakttelefonen kontaktes på tlf 917 39 395.

Vannet som produseres ved Eigersund komme sine vannverk er av god kvalitet og oppfyller alle myndighetskrav til godt drikkevann.