På bakgrunn av et innslag i lokalsendingen til NRK radio og en artikkel på NRK.no kan det fremstå som at Eigersund kommune og Grøne Bråden skole nå ønsker å ta i bruk mobiltelefon i norskundervisningen.

Kommunen har fått ulike reaksjoner på dette og ønsker å presisere at dette ikke er et tema som har vært vurdert av kommunen.

Det er en problemstilling som eventuelt må vurderes meget nøye og som også vil kreve prinsipielle avklaringer på ulike nivå i kommunen. Det er grunn til å presisere at dette ikke medfører at problemstillingen kan bli vurdert i fremtiden, men at det foreløpig ikke er et område kommunen ønsker å prioritere å bruke knappe økonomiske ressurser på og heller ikke ønsker å bruke allerede anstrengte saksbehandlingsressurser på å utrede m.m.

Med utgangspunkt i prinsippet om gratis grunnskole vil det uansett ikke være grunnlag for at kommunen skal la elever bruke sine private mobiltelefoner i undervisningen. Det ville også være svært betenkelig å legge opp til økt press overfor foreldre om at elever i grunnskolen skal ha mobiltelefon, dette skal være en sak som foreldrene må ta stilling til uten kommunens medvirkning.

Kommunen er alltid positiv til kreative og nyskapende innspill, men dette er en problemstilling som nok har kommet noe skjevt ut ved at det kan oppfattes som at dette er et uttrykk for kommunens offisielle politikk.