Teamet består av Gunn Leidland, Tina Rasmussen og Hanne Egeland Romslo.

Eigersund kommune har gjennom våren arbeidet med å opprette innsatsteam for barn og unge. Teamet består av Hanne Egeland Romslo, Gunn Leidland, Tina Rasmussen og starter opp til høsten.

  • Målgruppe er barn fra 0-18 år.
  • Innsatsteam kan aktiveres av ledelsen i barnehager og skoler, samt barn og foreldre. Etter henvendelse blir det foretatt en kartlegging sammen med aktuelle samarbeidsinstanser.
  • Teamet er organisert i kultur- oppvekst, med barn- og familiesjef som nærmeste leder.

Våre oppgaver

  • Forebygging av utenforskap og ensomhet hos barn og unge
  • Bekymringsfullt fravær i skole og barnehage
  • Atferd som utfordrer i skole og barnehage
  • Trygt og inkluderende barnehage- og skolemiljø
  • Oppsøkende ungdomsarbeid
  • Deltakelse i operativ- og arbeidsgruppe for SLT.
  • Oppfølging av elever i Glidelås (overgang ungdomsskole-videregående skole)