Eigersund kirkelige fellesråd har i et initiativ overfor de politiske partiene tatt opp det de opplever som vanskelige økonomiske rammebetingelser. De stiller ulike spørsmål og utfordrer spesielt partiene med spørsmål om rammevilkår og budsjettrammer for kirken. De er bekymret for vedlikehold av bla Egersund kirke der det er flere utfordringer.

Fungerende ordfører Solveig Ege Tengesdal har på bakgrunn av henvendelsen bedt om møte med fellesrådet for å drøfte de ulike problemstillingene som fellesrådet reiser. Spesielt ønsker hun et fokus på situasjon for Egersund kirke og andre kirkelige bygg, og om det er opplysninger som det politiske og kommunen ikke har vært godt nok kjent med i forbindelse med budsjettprosessen. 

Hun understreker at dette vil være et informasjonsmøte for å få mer fakta på bordet slik at kommunen kan få et bedre grunnlag for å vurdere behov for eventuelle tiltak og videre saksgang.Møtet vil finne sted på tirsdag 1. mars 2011.