Gjennomgang av den utskrevne eiendomsskatten viser at kommunen foreløpig har skrevet ut eiendomsskatt for 9,4 millioner mer enn budsjettert, hvorav ca 7,4 millioner kommer fra eiendomsskatt for næring og tomter. Økningen på 7,4 millioner kommer i all hovedsak fra økning i ny takst og har aldri vært intensjonen, verken politisk eller administrativt.

Vi ser at skattetrykket for næring og tomter har blitt feil i forhold ønsket og vedtatt politikk. Rådmannen har derfor satt i gang med å finne alle muligheter som kommunen har til å redusere skattetrykket. Hensikten med dette arbeidet er fortsatt å unngå økte inntekter fra eiendomsskatt ut over nivået for 2019, noe som også er i tråd med det som er budsjettert for 2020. Ordfører er klar til å legge til rette for alle nødvendige vedtak for å finne en løsning i 2020.

Kommunen har tett dialog med Næringsforeningen om ulike løsninger og vil også samarbeide om andre tiltak slik som informasjonsmøter.