Betydningen av forebygging og lokale politikontakter ble også understreket. Alle ordførere og kommunedirektører var til stede, og politiet stilte med sin toppledelse. På bildet ser vi dalane-ordførene samt ordfører i Sirdal sammen med de fremmøtte fra politiet.