Les mer på Kulturdepartementets nettsider:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/tema/frivillig_virksomhet/momskompensasjon1.html?id=612515

Vær også oppmerksom på at det kreves medlemskap i Frivillighetsregisteret og i en landsdekkende paraplyorganisasjon, for å kunne søke. Les mer på www.lottstift.no