Barnehagen har 15 ulike språk representert i år, og er stolte over å være en mangfoldsbarnehage. teksten er av Silje W Jakobsen.

Den internasjonale morsmålsdagen feires årlig 21. februar over hele verden. Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold.