Varsel om oppstart av planarbeid

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven, varsler NMK Egersund herved oppstart av
reguleringsplan for:

Regulering av Motorsportsenter, gnr 54 bnr 22 mfl. på Gjermestad, Hellvik

Planområdet

Planområdet ligger nord for Egersund mot Hellvik, Eigersund kommune og er i kommuneplanen avsatt til motorcross som omfatter baner, depot, klubbhus, med mere.

Arealbruken er i tråd med kommuneplanen. Endelig avgrensning av planområdet vil avklares ved arbeidet med reguleringsplanen. Planlagte tiltak er i tråd med overordnede planer og faller dermed ikke inn under forskriftenes § 2-4. Planlagte tiltak vurderes som ikke konsekvensutrednings-pliktige.

Beskrivelse av tiltaket

På eiendommen er det bygd bilcross / rallycross / driftig og offroad baner som er godkjent av Norges bilsportforbund. Videre ønskes det å utvide tilbudet for barn og ungdom med knattecross / trial og egen RC gruppe. Videre står det noen brakker på området som må reguleres inn.

Klubben ønsker også å bygge eget klubbhus for samlingspunkt for medlemmer i alle alder. Eksisterende avkjørsel til eiendommen videreføres.

Kontaktinformasjon

Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til NMK Egersund, boks 511, 4379 Egersund. Kopi av innspill sendes Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund, eller e-post til post@eigersund.kommune.no.

Høringsfrist

Frist for innspill er 25.06.16.

Relaterte dokumenter