Mottakelse for INTOPS-veteraner
Ordføreren inviterer alle veteraner i Eigersund kommune til en mottakelse på Grand Hotell fredag 8. mai 2015 kl. 1900.

Det vil bli en markering av frigjøringsdagen, av de som har gitt sitt liv i tjeneste for Norge i tjeneste for Norge gjennom Forsvarets utenlandsoperasjoner og av alle som har representert Norge i Forsvarets utenlandstjeneste. 

Alle veteraner som har tjenestegjort i Forsvarets utenlandsoperasjoner, som for eksempel Tysklandsbrigaden, Kongo, Gaza, Libanon, Irak og Afghanistan er invitert.

Da det vil bli enkel servering, ber vi om påmelding på e-post eller til kommunens sentralbord tlf. 51 46 80 00 senest fredag 8. mai 12:00.

Utdeling av minnemedalje
I 2015 er det 75 år siden angrepet på Norge og 70 år siden frigjøringen. I forbindelse med dette har Regjeringen bestemt at det skal innføres og deles ut en minnemedalje for innsatsen under andre verdenskrig. Bakgrunnen er at mange av de som gjorde en verdfull innsats ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener. Mange typer motstandsarbeid har falt utenfor kriteriene for tildeling av eksisterende krigsdekorasjoner.

I Rogaland vil det bli delt ut 45 medaljer i 13 kommuner, og i Eigersund kommune vil det bli delt ut 2 minnemedaljer.
 

Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig

Minnemedaljen kan tildeles norske og utenlandske militære og sivile som anerkjennelse for innsats under andre verdenskrig.
  • Norske og utenlandske militære, samt handelsflåten.
  • Sivile; Personer som gjorde en innsats i motstandsbevegelsen, holdningskampen eller under farefullt/belastende redningsarbeid ifm. ulykker/ødeleggelser som følge av krigshandlinger.
 • Det kreves at vedkommende bidro i kampen mot aksemaktene eller til støtte for sivilsamfunnet. Redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere kan også regnes med dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side.  
 • Lokale myndigheter (kommunene) gis i oppdrag å identifisere innbyggere som i henhold til kriteriene bør tildeles minnemedaljen. Innsatsen må bekreftes ved dokumentasjon, tidsvitner eller lokalkunnskap.
 • Kommunens innstilling oversendes deretter fylkesmannen som på vegne av staten beslutter tildeling.
 • Overrekkelse skal skje på seremonier som avholdes av norske myndigheter eller der norske myndigheter er representert og forestår overrekkelsen. Med norske myndigheter menes primært kommunen (ved ordfører eller bydels leder) eller utenrikstjenesten (ved ambassadør eller stedfortreder). Det er ønskelig at Forsvaret er representert.
 • Mottakere av norske eller allierte dekorasjoner for innsats mot aksemaktene er automatisk kvalifiserte mottakere av minnemedaljen.
 • Minnemedaljen skal overrekkes deltakeren personlig. Medaljen tildeles ikke post mortem.
 • Minnemedaljen kan ikke bæres på uniform.
Forsvarsdepartementet