Veterandagen er en norsk merkedag innført av regjeringen for å styrke anerkjennelsen av innsatsen til militære veteraner. Dagen er lagt til 8. mai, frigjøringsdagen. Dagen skal hedre deltagere i andre verdenskrig, så vel som dem som har tjenestegjort i FNs fredsbevarende styrker og andre internasjonale operasjoner.

veteraner-2015-gruppebilde.jpg

På bildet over ser en stående bak fra venstre: Ørdfører Leif Erik Egaas, Harry Assersen, Einar Johansen, Torbjørn Bøe, Johannes Hovland, Johan Herredsvela, Herman Hestnes, Per Møller, Thor Wilhelm Evje, Håkon Tengesdal og Kjell Håkon Skadberg. Sittende forran fra venstre er Torbjørn Voilås, Bernhard Hagen, Nils Konowson Skadberg, Thudor Rasmussen og Einar Rolfsen.

I 2015 er det 75 år siden angrepet på Norge og 70 år siden frigjøringen. I forbindelse med dette har Regjeringen bestemt at det skal innføres og deles ut en minnemedalje for innsatsen under andre verdenskrig. To medaljer blir utdelt i Eigersund i denne forbindelse.

veteraner-2015-medalje.jpg

På bildet ser en Nils Konowsen Skadberg som her får utdelt sin medalje. Nils Konowsen Skadberg var i gang med førstegangstjenesten da krigen brøt ut 9. april 1940, og var stasjonert på Håøya/Oscarsborg i Oslofjorden. Der var han med da "Blücher" ble senket, noe som var med å bidra til å utsette invasjonen i Oslo. Det førte igjen til at Kongen og regjeringen fikk en sjanse til å flykte.

Den andre medaljeg gikk til Ole Andreas Bøchman Hovland som ble arrestert i juni 1944. Han gikk da på jernbaneskolen i Oslo. Bøchman Hovland satt fengslet på Grini til fredsdagen 8. mai 1945. Bøchman Hovland vil få medaljeg tildelt ved en senere anledning.