MFO og SL (Skolenes Landsforbund) er allerede i streik, mens Norsk Lektorlag har gitt beskjed om at de melder ingen medlemmer opp til streik på nåværende tidspunktet. Utdanningsforbundet har varslet at de vil melde plassfratredelse fra 1. juli, og lister over hvilke kommuner som blir tatt ut i streik kommer senere. 

På nåværende tidspunkt har ikke Eigersund Kommune mottatt streikevarsel fra noen fagforeninger, og det er derfor uvisst om Eigersund kommune vil bli berørt av streiken.  Vi vil følge opp med mer informasjon dersom streikevarsel mottas på et senere tidspunkt.