Det legges vekt på at barna får delta på sitt nivå. Temaet for samlingen denne perioden er vinter. 

Barnehagen drives av Eigersund kommune, og er et trivelig møtested for voksne med daglig omsorg for barn i alderen 0 – 6 år. Den åpne barnehagen er et sted der barn kan møte andre barn og være med på lek og fellesaktiviteter. Det er et sted der voksne kan utveksle erfaringer og få kunnskap og impulser i oppdragerrollen. Barn og voksne kan få nye venner og bli med i et fellesskap.

Barnehagen har åpent 09:00 – 14:00 mandag, tirsdag og onsdag og følger skolens ferier og fridager. Det er ingen påmelding og det koster ingenting å komme hit. Du kan komme hvor ofte du vil og være hvor lenge du vil innenfor åpningstiden.

Se også barnehagens hjemmeside.