Tidlig kulde kombinert med lite snø har ført til dypere tele i bakken enn vanlig, og regn i kombinasjon med snøsmelting vil derfor føre til overflateavrenning mange steder. Det er fare for lokale oversvømmelser som følge av tele i bakken og is og snø som delvis tetter rør, sluk og andre avløpsveier. I enkelte vassdrag kan isoppstuving eller isgang medføre lokale oversvømmelser.

Det oppfordres til å sørge for at avløpsveier holdes åpne og fri for is og snø. Det er usikkerhet knyttet til både nedbørmengdene og temperatur. I indre og høyereliggende områder er det derfor usikkert om nedbøren kommer som regn eller snø.

Relaterte lenker