Fare øker Fredag morgen
Fare minker Lørdag ettermiddag

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og elver. Kan føre til stengte veier og bruer.

Råd

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og den hydrologiske situasjonen. Følg med på værprognoser og værradar, samt oppdateringer på varsom.no. Sikre og flytte verdier bort fra utsatte områder (f. eks. bil, campingvogn etc langs elver og bekker, kjellere). Hold vannveier og avløpsrør fri for sedimenter, søppel, kvist og løv.

Betydning av varselnivå

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Relaterte lenker

Varsom.no - Flom- og jordskredvarsel for Eigersund