Siden det nå er fastsatt at Byteltet ikke kommer opp igjen, så vil kommunen fjerne de fleste av stengene til Byteltet slik at arealet blir både penere og mer tilgjengelig for publikum.

Noen av stengene blir imidlertid stående igjen, da de har uttak for vann og strøm. Disse vil ikke bli fjernet før en har en detaljregulering og en prosjektering av området på plass. Det er noe arbeid å fjerne disse stengene, hvor det blant annet kreves bruk av lift.

Derfor vil det bli noe anleggsarbeid på området. Arbeidet er ventet å bli utført i perioden rundt den første og andre uken i februar.