Tilbudet er utviklet i et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Lister Kompetanse, Østre Agder interkommunalt politisk råd og Setesdal interkommunalt politisk råd.

  • Dette er en unik mulighet for de som ønsker en bachelor i Vernepleie, men ikke har mulighet til å studere på Campus i Grimstad, sier Hilde Strømme, daglig leder i Lister Kompetanse. 

Vernepleierutdanningen inneholder både et helsefaglig og et sosialfaglig perspektiv. Studentene vil få en allsidig kompetanse som kvalifiserer til arbeid med alle aldersgrupper innen helse-, omsorg- og velferdstjenester.

Utdanningen foregår på deltid over 4,5 år og er samlings- og nettbasert. I tillegg vil det være krav om 30 uker praksis. Studentene vil få praksisplass i regionen de tilhører.

I tillegg til at kommuner i Lister-regionen kan søke, er det også åpnet opp for kommunene i Dalane-regionen.

Få mer informasjon om studiet på nettsiden til Universitetet i Agder