Som et ledd i arbeidet med utviklingsanalysen, blir det gjennomført spørreundersøker som der bla næringslivsrepresentanter, politikere, ansatte i kommunen som arbeider mot næringslivet og ungdom blir invitert til å svare på spørsmål om hvordan de ser på utviklingen av Eigersund kommune i tiden fremover.

Dersom du ikke er en av de 650 som allerede har fått undersøkelsen, håper vi at du kan investere ca 20-25 min av din tid for å bidra til en positiv næringsutvikling i Eigersund. Du melder deg på gjennom skjemaet nederst i denne artikkelen. Alle som melder seg på vil få tilsendt spørreundersøkelsen etter påmeldingsfristen. Vi må ha din e-postadresse, men vil også sette pris på ditt mobilnr. om vi har spørsmål til deg om påmeldingen.

Fristen for påmelding er fredag 25. august 2017 kl. 0800.

Det er din mening vi er ute etter, så ærlig som det er mulig, slik at vi får et realistisk grunnlag til å vurdere hvilke områder som skal prioriteres og hva vi kan oppnå. Skal vi lykkes må vi alle bidra.  

Ønsker du kontakt eller har spørsmål, kan du sende en e-post til omstilling@eigersund.kommune.no så skal vil den bli formidlet til rett person.

Vi har lagd en egen artikkel med noen praktiske opplysninger for de som allerede har fått tilsendt undersøkelsen  Praktiske opplysninger spørreundersøkelsen 

Hovedmålet med omstillingsprosjektet er å øke antall arbeidsplasser og redusere ledigheten. Kommunestyret er eier av omstillingsprosjektet, og kommuneplanutvalget er satt som referansegruppe. Det er også oppnevnt et eget omstillingsstyre som vil være styringsorgan for omstilingsarbeidet. Omstillingsstyret vil sammen med nyansatt mulighetsutvikleren Kjersti Søyland Bye samarbeide om omstillingsarbeidet med blaEgersund Næring og Havn KF, den kommunale organisasjonen, næringsliv og innbyggere i Eigersund kommune. Mulighetsutvikleren Kjersti Søyland Bye starter for øvrig i stillingen ca 1. oktober 2017.

Omstillingsprosjektet er forankret i et enstemmig kommunestyre og følger malen fra Innovasjon Norge for regional omstilling. En vesentlig del av grunnarbeidet, er utarbeidelse en utviklingsanalyse. Innovasjon Norge sier bla dette om utviklingsanalyse:

“En utviklingsanalyse er en mulighetsanalyse og minner om det mange vil kjenne som en SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities, threats). I praksis organiseres arbeidet med den strategiske utviklingsanalysen som et delprosjekt utviklet og ledet av en ekstern konsulent. Analysen skal omfatte forslag til konkrete utviklingstiltak.

Mens den samfunnsmessige konsekvensanalysen i avklaringsfasen har fokus på overordnede og langsiktige utviklingstrekk, handler analysearbeidet i denne fasen (strategifasen) mer om konkrete utfordringer i det lokale næringslivet. Utviklingsanalysen skal beskrive sentrale utviklingstrekk i kommunen de senere årene. Videre skal den beskrive behov og identifisere lokale muligheter for å utvikle og etablere lønnsomme og vekstkraftige bedrifter i kommunen.”

Etter en konkurranse var det Institutt For Organisasjonsutvikling DA som fikk tilbudet om å utarbeide denne utviklingsanaslysen.